VetCap

Campus online FP Ecològic

 

2020 – 1 – LU – KA204 – 0632239

DESCRIPCIÓ

L’educació vocacional i la preparació és essencial per ajudar a la gent jove i als adults a adquirir les habilitats necessàries en el mercat laboral i a trobar feines de qualitat, especialment desprès de la crisi del Coronavirus. VETCAMP dissenya i implementa un innovador ecosistema d’educació digital d’alt rendiment el qual capitalitza i millora els recursos de FP per brindar una experiència d’aprenentatge vocacional en línia de qualitat i fer-la accessible a estudiants de tota la UE.

VETCAMP accepta la transició digital, fomenta un enfocament orientat al futur i proporciona a les institucions de FP solucions llargament buscades. Aborda qüestions com la planificació i el desenvolupament efectius de la capacitat digital, combinació de recursos, ensenyança i pedagogies digitals, material educatiu obert, accessibilitat i inclusió, ús d’eines innovadores i tecnologies immersives com la realitat virtual i augmentada, garantia de qualitat, reconeixement digital dels resultats de l’aprenentatge, ús de serveis digitals com EUROPASS i oportunitats de mobilitat a través de EURES.

VET hauria de ser capaç de proporcionar programes de formació d’alta qualitat que iguali a les persones i les seves necessitats amb les necessitats de l’economia verda i el mercat laboral. VETCAMP suggereix que això pot aconseguir-se millor a través de la combinació de recursos i ocupació de Open Educational Resources and Pedagogies (Recursos Educatius Oberts i Pedagogies).

OBJECTIUS

  • Crear un campo en línia únic, d’última generació, millorat amb tecnologia i completament regulat per proveïdors de FP.
  • Desenvolupar un Marc Regulador basat en l’enfocament REA per crear, compartir, capitalitzar els recursos existents i finalment oferir cursos de FP en línia.
  • Recolzar la planificació i el desenvolupament efectius de la capacitat digital de nous cursos en línia de FP d’alta qualitat que s’alineïn amb el reconeixement digital dels resultats de l’aprenentatge i l’ús de serveis digitals.
  • Dissenyar i oferir cursos en línia de qualitat específics que equipin els estudiants amb habilitats ecològiques d’alta demanda.
  • Superar les barreres que existeixen en les aules presencials, com la ubicació geogràfica, els impediments físics i el context socioeconòmic que poden crear entorns d’aprenentatge inaccessibles.

RESULTATS DEL PROJECTE: 

  • Campus en línia ecològics per FP oferts a través de la Plataforma VETCAM.
  • Marc Normatiu del Campus de FP en línia, que defineix el panorama en el que operarà el Campus de FP en línia.
  • Ecosistema de campus en línia de FP que compren: la plataforma en línia VETCAM, els catàlegs en línia VETCAMP, l’entrega de cursos en línia VETCAMP.

GRUPS DESTINATARIS: 

  • Formadors de FP
  • Estudiants de FP

SOCIS 

 

PÀGINA WEB 

SOCIAL MEDIA