Transferència d’una solució innovadora en l’àmbit de l’economia social de DomSpain a SZOWES-OWES a la regió de Szczecin

POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17

Descripció del projecte

El suport ofert en el marc d’OWES és ampli, tot i així, a causa del fet que la regió de Szczecin inclou 6 districtes (powiats) i els beneficiaris de les activitats estan dispersos en llocs petits i distants de la regió, sovint ocupats en la cura de famílies nombroses, és desitjable implementar eines innovadores que eliminin les barreres existents, entre elles, les relatives als problemes de temps i comunicació.

Per això es pretén utilitzar eines informàtiques (plataforma online) i visuals (pel·lícules), que no estaran limitades territorialment i permetran a les persones interessades en el tema de l’economia i l’emprenedoria social utilitzar-les, independentment la seva zona de residència.

Per això, els socis van adaptar el projecte http://www.openitup.eu, coordinat per DomSpain, que va rebre el premi Grundtvig al millor projecte d’educació d’adults a 2019.

Objectius 

  • Augmentar el nivell d’innovació mitjançant la millora de l’accés a eines innovadores per a les persones en risc d’exclusió social a la regió de Szczecin.

Grup objectiu

  • comunitats locals
  • persones en risc d’exclusió social
  • ONG i empreses socials

Resultats del projecte 

  • 3 vídeos sobre empreses socials locals, que oferiran informació pràctica sobre les formes de resoldre els problemes a què s’enfronten les persones en risc d’exclusió social i de la comunitat local.
  • Plataforma d’aprenentatge online per a emprenedors socials amb contingut sobre el sector de l’economia social i l’esperit empresarial, entre d’altres.
  • Un curs electrònic sobre l’establiment o el funcionament de les empreses socials.

Socis

koszalińska agencja rozwoju regionalnego spółka akcyjnahttps://karrsa.eu – Polònia

aktywa plus emilia kowalskahttp://aktywaplus.pl – Polònia

Domspainwww.domspain.es – Espanya