TIMELESS

Interpretació cultural com a mètode d’aprenentatge no formal i informal en l’educació d’adults

2019-1-TR01-KA204-073839

Descripció del projecte

Timeless és un projecte Erasmus+ de 24 mesos de durada coordinat per la Universitat d’Usak, que es centra en la manca de consciència sobre la participació de les persones grans en l’aprenentatge al llarg de tota la vida, a les iniciatives socials i culturals de les seves societats, i a les implicacions que tenen per als educadors d’adults.

El projecte va dirigit a educadors d’adults (mestres, mentors, etc., especialment a aquells que treballin amb els estudiants adults).

Objectius

  • Millorar el desenvolupament professional dels educadors d’adults que treballen amb persones grans a través de noves oportunitats de formació que condueixen al desenvolupament de materials d’aprenentatge d’EFL (English Foreign Language o aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera) basats en el patrimoni cultural en col·laboració amb els estudiants adults.
  • Augmentar l’apreciació del patrimoni local i comú europeu.
  • Incrementar la consciència cultural i fomentar el diàleg intercultural mitjançant la interpretació del patrimoni comú europeu en el context de l’educació d’adults no formal i informal.

Resultats del projecte

  • Una base de dades interactiva per a educadors d’adults
  • Un curs combinat per a educadors d’adults
  • Un llibre digital “Cultura oculta”: materials d’ensenyament/aprenentatge desenvolupats per estudiants adults en EFL i recomanacions per a educadors d’adults

Els materials d’aprenentatge seran desenvolupats per i per a educadors d’adults i la col·laboració de grups de treball de persones grans. Al seu torn, els educadors d’adults milloraran els seus coneixements sobre el disseny de la instrucció en entorns d’aprenentatge d’EFL informals i no formals i d’inclusió social d’alumnes adults. Això pot promoure la participació i la persistència dels alumnes adults en l’aprenentatge permanent i també millorar les seves habilitats digitals, lingüístiques i interculturals.

Socis

Universitat d’Uşak (Coordinador) – https://www.usak.edu.tr – Turquia
Nikanor Ltd. – nikanor.bg – Bulgària
DomSpain – www.domspain.eu – Espanya
Eurogeo – www.eurogeography.eu -Bèlgica
Fundació ZINI – www.zinifoundation.eu – Letònia
U3A – www.utzo.si/en/ – Eslovènia

Pàgina web

http://eutimeless.info/en

Xarxes Socials

https://www.facebook.com/timelesslearning