THE GOOD MANAGER

2020-1-FR01-KA202-080485

Descripció del projecte

Davant la crisi climàtica que estem vivint, Internet s’ha tornat cada vegada més important. És important formar als professionals encarregats de projectes digitals o d’implementar estratègies digitals amb missatges com “imprimeix aquest correu electrònic només si és necessari”. No obstant això, la responsabilitat social i ambiental no ha d’anar en detriment de l’accessibilitat.

La digitalització de la societat afecta a tots els sectors professionals. La transició a Internet i a una gestió digital de projectes lògica i inclusiva no pot tenir lloc sense una formació activa i generalitzada de tots els seus actors: caps de projectes, creatius, comunicadors, empresaris, editors i presentadors de contingut, formadors de la comunitat de formació professional, incubadores, actors públics, etc.

Objectius

  • Animar als professionals del món digital a pensar en la combinació d’eco-disseny i accessibilitat dels continguts.
  • Reduir la bretxa mediambiental fomentant la integració de les persones.

Resultats del projecte

  • Plataforma educativa online disponible en els 5 idiomes dels socis.
  • Base de dades de projectes i professionals que treballen en solucions digitals innovadores, inclusives i de baixa tecnologia (eines, gestió, assoliments), europees i col·laboratives, en forma de mapa interactiu i desenvolupades en format wiki.
  • Guia d’aplicació de la formació en FP
  • 3 mòduls de micro aprenentatge sobre ecodisseny, accessibilitat i gestió de projectes sostenibles i inclusius d’aproximadament 1 dia de formació cadascun (unes 20 hores en total).

Socis

Paris et Compagnie (Coordinador) – www.pariscompagnie.org – France

Nikanor LTD – www.nikanor.bgBulgària

Les Apprimeurs www.lesapprimeurs.comFrança

DomSpain www.domspain.esEspanya

Istituto dei Sordi di Torino http://www.istitutosorditorino.org Itàlia

SCS LogoPsyCom https://logopsycom.com Bèlgica

Pàgina web

https://thegoodmanager.eu/en/