A Tale of 2 Futures

Història de dos futurs

2016-1-UK01-KA204-024544

Descripció del projecte

El projecte A Tale of 2 Futures pretenia trobar solucions comunicatives pels problemes energètics i el canvi climàtic a nivell local, nacional i Europeu.

El projecte està dividit en tres parts. La primera part consisteix en adaptar el programa ‘Carbon Conversations’ www.carbonconversations.co.uk que han estat satisfactòriament impartides al Regne Unit durant els últims 7 anys, encoratjant als participants a explorar els seus valors, emocions i intentant reduir la seva petjada de carboni. El programa estarà adaptat als contextos culturals d’ Espanya i Lituània i les noves guies seran adaptades a l’espanyol i al lituà.

La segona part estarà centrada en la documentació dels projectes i les accions personals que estan estalviant energia i emissions de carboni a tota Europa i alguns dels països industrialitzats com ara Estats Units i Austràlia a través de textos, fotografies i altres mitjans de comunicació. Aquests projectes es mostraran en una plataforma virtual oberta per a tothom que hi vulgui accedir.

La tercera part del projecte és el desenvolupament del programa per animar als usuaris i les organitzacions a seguir el model d’algunes de les histories disponibles a la plataforma virtual.

Els avaluadors de l’Erasmus+ han elogiat la proposta del projecte per l’habilitat d’adreçar-se als objectius i les prioritats mostrades a la guia del programa “ dissenyar i construir de manera efectiva aplicació per millorar els coneixements i les competències fonamentals dins dels camps de l’educació, la formació i la joventut”, així com la dels educadors destinataris a desenvolupar “ noves perspectives pedagògiques per formar la gent sobre el canvi climàtic i l’ús de l’energia.”

www.surefoot-effect.com

Socis

The Surefoot Effect –  www.surefoot-effect.com – Regne Unit

DomSpain – www.domspain.es – Espanya

Ziniu Kodas – http://www.ziniukodas.lt/lt/ – Lituània

Pàgina web

https://www.tales2futures.eu

Xarxes socials

https://www.facebook.com/tales2futures/