TAG

Fidel a l’edat, fidel al gènere

2020 – 1 – RO01 – KA204 – 082178

Descripció del projecte

En un món que canvia ràpidament, els adults més grans es veuen obligats a viure en entorns nous i difícils que requereixen noves aptituds i actituds que només poden adquirir-se mitjançant l’educació i la formació. Malgrat els nombrosos esforços realitzats per les institucions de la Unió Europea per a promoure l’educació permanent, encara existeix una gran proporció de la població, especialment els adults més grans, que està endarrerida. En aquest sentit, l’educació d’adults és de gran importància per a animar als adults més grans a ser més actius i participatius en les esferes social i cívica.

Els socis han vist l’oportunitat d’explotar les qüestions de gènere com a punt de partida i forma de motivació perquè les persones grans comprenguin el passat, la història i els valors comuns de la UE. El projecte aprofitarà tots aquests coneixements i llegat culturals com a motor, tant per al desenvolupament de les competències professionals dels educadors d’adults, com per a impulsar la motivació dels adults majors per a participar activament en les activitats d’aprenentatge permanent.

Objectius

  • Millorar les competències professionals dels educadors per a treballar amb adults més grans i motivar-los a participar més activament en les seves comunitats i en les activitats de formació permanent;
  • Crear espais d’aprenentatge segurs per a les persones s grans aprofitant les qüestions de gènere com a factor de motivació;
  • Augmentar la consciència sobre les dones infravalorades i invisibles recollint històries de dones intel·lectuals i artistes destacades a nivell nacional durant el segle XX;
  • Generalitzar la comprensió de les qüestions de gènere a través de la història, com a valors comuns de la UE i patrimoni cultural de la comunitat;
  • Crear sinergies entre els agents pertinents en els àmbits educatiu i cultural i les entitats que treballen amb les persones majors.

Productes del projecte

  • Un manual – context conceptual: història de les dones infravalorades i invisibles com a punt de partida per a una millor comprensió dels valors comuns de la UE i la promoció de la participació de les persones majors en l’aprenentatge per a tota la vida.
  • Un curs semipresencial dirigit a educadors d’adults: Eines TIC per a persones grans.
  • Un mapa interactiu de la UE “La formació de la dona a través de la història” creat per grups de treball de persones grans.
  • Un conjunt d’històries digitals creades mitjançant la narració de contes en col·laboració amb grups de treball de persones grans.

Socis

Terapie Familiala si de Cuplu Timisoara (coordinador) – www.terapiefamilialasidecuplu.ro/index.php/despre-atfct – Romania

DomSpainwww.domspain.es – Espanya

UTZO – Universidad de la Tercera Edadwww.utzo.si/en – Eslovènia

Wisamar Bildungsgesellschaftwww.wisamar.de – Alemanya

Networking Education and training Associazione Culturale

http://www.associazionenet.it – Italià

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E CULTURAL CRL – Portugal

Les Apprimeurswww.lesapprimeurs.com – França

Pàgina web

https://tagproject.eu/