sfab

SFaB

Recolzar l’empresa familiar

2020 – 1 – LU – KA204 – 0632239

DESCRIPCIÓ 

Segons l’informe final Overwiew of Family Business Relevant Issues de Kmu Forschung Austria,que va ser encarregat per la Comissió Europea, aproximadament el 70-80% de societats de tota Europa són empreses familiars. No obstant això, hi ha poca o insuficient investigació sobre empreses familiars en el contexte europeu, tot i que representen una de les formes més importants d’organització empresarial en Europa.

Aquest projecte té com a objectiu omplir el buit del que saben els propietaris, membres, directius i empleats de les empreses familiars sobre la seva institució i les seves característiques intrínseques que les distingeixen d’altres tipus d’empreses. El significatiu paper que les empreses familiars juguen a l’economia de la UE destaca la necessitat de prestar més atenció a aquest tipus de governança. Hi ha una necessitat urgent de preparació i enfortiment de les competències, especialment pel personal de les esmentades categoria d’empreses.

Els gruos destinataris son empreses familiars i professionals de l’àmbit de la sostenibilitat, l’empresa i l’economia en general parlen de les empreses familiars, el seu paper i importància en el mercat de la UE.

 

OBJETIUS

  • Proporcionar un programa de desenvolupament d’habilitats rellevant, centrat i atractiu que pugui continuar una vegada finalitzada l’execució del projecte;
  • Promoure una FP d’alta qualitat, centrada en l’alumne, que li faci participar en el seu desenvolupament i que sigui flexible i atractiu;
  • Contribuir o estimular iniciatives polítiques que recolzin la formació de les empreses familiars.

 

RESULTATS DEL PROJECTE

  • Programa d’aprenentatge SFaB Disseny
  • Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) i MOOC de SFaB
  • Kit d’eines de SFaB (manual amb la presentació d’exemples d’èxit, bones pràctiques i els aspectes més destacats de la teoria).

 

SOCIS

 

PÀGINA WEB

XARXES SOCIALS

Facebook