SenQuality

Preparació per a l’edat més avançada

2020 – 1 – DE02 – KA204 – 0074535

Descripció del projecte

El projecte SenQuality aborda el tema de la preparació individual per a la tercera edat, amb la finalitat d’aconseguir el benestar en la vellesa. L’envelliment demogràfic tindrà cada vegada més importància en les pròximes dècades. Les baixes taxes de natalitat i la major esperança de vida comportaran una estructura de població més envellida.

El canvi demogràfic tindrà conseqüències de gran abast. Les retallades previstes en els sistemes de seguretat social i els desafiaments per als sistemes de salut i atenció, entre altres, posen en relleu una major responsabilitat individual per a preparar-se per a la vida futura. Això inclou canvis corporals i de rol després de la jubilació, però també la pèrdua d’independència o de persones de confiança. No obstant això, moltes persones no han pensat molt en la seva vida després de la jubilació, ni han pres mesures orientades al futur.

Els principals grups destinataris són els adults de mitjana edat, entre 40 i 65 anys, així com els de la tercera edat a punt de jubilar-se. També participaran educadors d’adults, consellers, psicòlegs i altres grups professionals afins.

Objectius

L’objectiu del projecte és sensibilitzar a la població sobre la importància de planificar la vida futura de manera positiva i oferir un instrument de planificació individual, de fàcil accés i flexible.

Resultats del projecte

Una plataforma online en la qual els adults poden trobar respostes per a la planificació de la seva vida en la tercera edat. Això es farà amb l’ajuda de l’autoreflexió i de diferents materials i bones pràctiques, que serviran com a inspiració per a un pla d’acció concret.

“Aspectes per a la preparació per a la vida en la tercera edat”: un paquet amb informació concreta i consells sobre els nou aspectes més rellevants per a la vida en la tercera edat, incloent exemples de bones pràctiques per a la preparació.

Elaboració d’un marc metodològic per a l’avaluació, l’autoreflexió i el pla d’acció en els nou aspectes en qüestió. Es preguntarà sobre la situació actual i la direcció, a més de proporcionar suport per a trobar respostes individuals.

Plataforma online per a la planificació de la vida futura. Els exemples de bones pràctiques i les diferents fonts i materials específics de cada país serviran d’inspiració per a la planificació individual.

 

Socis

Wisamar Bildungsgesellschaft (Coordinador) – https://www.wisamar.deAlemanya

DomSpain www.domsapin.es – Espanya

p-consulting.gr – https://www.p-consulting.gr – Grècia

Poligonal – https://www.polygonal.ngo Italià

C.F.C.D.C. Centre For Competence Development (COMCY) – https://www.comcy.eu -Xipre

ALMA MATER EUROPAEA-EVROPSKI CENTER, MARIBOR – https://almamater.siEslovènia

Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sopociewww.ckusopot.plPolònia

Pàgina web

https://senquality.eu