Durant els dies 11 i 12 de novembre va tenir lloc a Reus la reunió internacional de socis del projecte Fight the Fright. L´objectiu d´aquest projecte és superar la por de parlar en públic en un idioma estranger a través de tècniques utilitzades en teatre. A la reuNió van participar de forma presencial socis de Croàcia, Grècia, Polònia i Espanya. El soci de Portugal va participar de manera virtual. Aquesta reunió va ser una oportunitat per parlar sobre el projecte, el que s’ha aconseguit i els passos següents, a més de conèixer-nos una mica millor i gaudir de les ciutats de Reus i Tarragona.