Promoting Third Age Education

Promoció de l’educació a la tercera edat

2016-1-LV01-KA204-022712

Descripció del projecte

El projecte, de dos anys de durada, proporcionarà a la gent gran una àmplia oferta de cursos formatius d’idiomes perquè puguin continuar estudiant de manera permanent. Així poden gaudir del seu temps lliure mentre atenen a una formació de qualitat que els permetrà estar a el dia amb les noves tecnologies i millorar les seves habilitats comunicatives en llengües estrangeres. Aquests cursos tenen la finalitat d’animar a la gent a adquirir nous coneixements, impulsant-los al desenvolupament de les llengües estrangeres, que són crucials per viatjar a l’estranger així com per entrenar la memòria, conèixer gent nova i definitivament continuar creixent.

Objectius

  • Desenvolupar i proporcionar una oferta educativa de qualitat a través de la plataforma online elaborada durant el projecte per als sèniors de la nostra zona per tal de millorar la seva qualitat de vida. 

Socis

DomSpain (coordinador) – www.domspain.es – Espanya

LatConsul – www.latconsul.lv – Letònia 

Kurzemes NVO atbalsta centrs – www.kurzemesnvo.lv – Letònia

Kretingos rajono PSC – www.kretingosrsc.it – Lituània

UTZO – www.utzo.si – Eslovènia 

Pàgina web

https://www.p3ae.eu 

Xarxes

https://www.facebook.com/P3AE-181264788993301/