PEPA

Programa d’apoderament mutu entre dones migrants per aconseguir l’èxit

2020-1-PL01-KA204-082178

Descripció del projecte

PEPA és un projecte destinat a formar a les dones migrants que els oferirà l’oportunitat de donar suport a altres dones en l’aprenentatge i les activitats socials, així com de prestar serveis voluntaris en la seva comunitat. Tot i que el projecte beneficiarà a tot tipus de dones migrants, s’ha concebut perquè sigui especialment beneficiós per a les que tenen un nivell educatiu o ingressos més baixos, estan aïllades socialment o es troben en circumstàncies de vulnerabilitat.

Dades de la UE mostren que les dones migrants tenen pitjors resultats en matèria d’ocupació, integració i aprenentatge que els homes migrants o les dones nascudes a la UE. S’ha demostrat que el suport entre iguals i el voluntariat milloren considerablement els resultats de les dones migrants en matèria d’integració, aprenentatge i ocupació, a més d’ajudar-les a crear noves xarxes socials, guanyar confiança i millorar la seva salut mental i física.

Objectius

  • Augmentar el nombre i la qualitat de les oportunitats de suport entre iguals i de voluntariat per a les dones migrants.
  • Crear més capacitat per als professionals i més oportunitats per a les dones migrants. PEPA fomentarà una millor comunicació i intercanvi de coneixements entre les persones i els organismes que treballen en aquest sector.

Productes del projecte

  • Una guia de bones pràctiques per als professionals que donen suport a les dones migrants.
  • Guies de suport entre iguals per a les dones migrants.
  • Una col·lecció de material didàctic disponible a la plataforma educativa online.

Socis

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej (coordinador) – www.fundacjairis.com Polònia

Go-Woman! Alliance Community Interest Company – https://www.gwacic.com Regne Unit

NIKANOR LTD – https://nikanor.bg/en/ – Bulgària

Institut Bucovinahttps://bucovinainstitute.org – Romania