Open It Up

Augmentar les competències dels educadors per millorar les habilitats dels estudiants adults

2017-1-ES01-KA2014-038085

Descripció del projecte

Aquest projecte Erasmus + de 30 mesos de durada té com a finalitat ampliar i desenvolupar les destreses dels educadors en el camp de l’ensenyament efectiu d’alfabetització, competències digitals i d’emprenedoria a adults que pertanyen a grups vulnerables (immigrants i nou vinguts, adults amb pocs estudis o poc qualificats, etc.) mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

El projecte és complementari a una iniciativa prèvia, “Open the door to Europe” – www.opendoortoeurope.eu-  que va finalitzar el 2016, ja que pretén ampliar i aprofundir tant en les competències lingüístiques (nivells BI-B2) com en les habilitats d’emprenedoria, donant un pas més endavant i dotant els estudiants adults de les habilitats necessàries per convertir les seves idees en empreses.

Objectius

Que educadors i estudiants adults adquireixin els coneixements i habilitats necessaris per a ser autònoms i crear el seu propi negoci,  un objectiu molt desafiant que sembla  gairebé inassolible sense destreses bàsiques com l’alfabetització i –en l’actual l’era de la digitalització global- competències digitals i algunes nocions sobre emprenedoria.

Productes del projecte

  • Un E-course amb el títol “Start your own business” (Comença el teu propi negoci) en anglès, búlgar, alemany, grec, italià, espanyol, polonès i turc. Disponible per a estudiants i educadors adults.
  • Un Tool-KIT per a educadors amb un enfocament TIC (innovació-comunicació-tecnologia), que inclourà materials i recursos didàctics per a formar-se i treballar temes en l’àmbit de les TIC i l’emprenedoria.
  • Webinars (seminaris web) per a educadors sobre eines d’ensenyament i aprenentatge, principalment eines TIC i digitals.
  • Vídeos sobre ‘Start-ups’ d’arreu d’Europa, que proporcionen informació pràctica i il·lustrativa sobre com van néixer les idees de les diferents empreses; els problemes a què s’han hagut d’enfrontar; bones pràctiques apreses, etc.

Socis

DomSpain (coordinador) – www.domspain.es – Espanya

Wisamar – www.wisamar.de – Alemanya 

IDEC – www.idec.gr – Grècia 

Les Cultures – www.lescultures.it – Itàlia 

Collegium Balticum – www.cb.szszecin.pl – Polònia 

Universitat Usak – www.usak.edu.tr – Turquia

edEUcation – www.edeucation.com –  Regne Unit 

Nikanor – www.nikanor.bg – Bulgària 

Pàgina web

https://www.openitup.eu