Skip to content
OFFSET

Off Set

Digitalització i emprenedoria per la EFP del sector de l’artesania

2020 – 1 – LU – KA204 – 0632239

DESCRIPCIÓ

L’alfabetització digital, juntament amb l’alfabetització i l’aritmètica, es considera avui en dia un actiu fonamental la manca del qual es considera gairebé excloent. Gairebé cada dia es desenvolupen noves tecnologies digitals o evolucionen a partir de les existents, canviant el comportament humà en els àmbits social, educatiu, laboral i molts altres camps.

El ritme al que la innovació es mou es tan ràpid que va deixant enrere a alguns sectors de la població, especialment els grups de població de més edat que per alguna raó van deixar els seus estudis a una edat primerenca. No obstant això, fins i tot en grups de població amb un alt nivell d’estudis el nivell de coneixement digital és sovint molt baix o inexistent. Un dels camps que ha sofert una quantitat considerable de canvis causats per aquest fenomen anomenat TRANSFORMACIÓ DIGITAL, és el camp laboral, en el que l’ús cada vegada més gran de tecnologies digitals està generant el risc per alguns sectors de quedar-se enrere i tornar-se obsolet i antiquat.

 

OBJECTIUS

 • Produïr una  col·lecció de bones pràctiques i materials educatius per suplir les lagunes de coneixements digitals i empresarials dels formadors de FP i preparadors empresarials;
 • Crear/millorar les habilitats i competències digitals i empresarials dels empresaris artesans;
 • Millorar la conscienciació dels actuals empresaris artesanals i inversors sobre les possibilitats que ofereixen les tecnologies digitals i l’aplicació d’insruments en el sector de l’artesania.

 

RESULTATS DEL PROJECTE: 

 • Material pel Curs de Formació.
 • Conjunt d’eines composat per tres eines interactives diferents: Eines d’autoevaluació sobre la digitalització de la indústria artesanal, Biblioteca interactiva, Plataforma d’aprenentatge

 

GRUPS DESTINATARIS: 

 • Centres FP
 • Estudiants FP 

 

SOCIS

 • Camara de Comercio e Industria Italiana para Espana, Spain, www.italcamaraes.co
 • FVB S.R.L Cooperation, Italy, www.the-hive.it
 • Cooperation Bancaire Pour l’Europe, Belgium, www.cbe.be
 • Universita Politecnica delle Marche, Italy, www.univpm.it
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Cyprus, www.emphasyscen tre.com
 • Lidi Smart Solutions, Netherlands, www.lidi-smart
 • Domspain Slu, Spain, www.domspain.eu

 

PÀGINA  WEB

http://offset-project.eu