O’Bias Your Future

Superar els biaixos de gènere en la vida professional 

2020 – 1 – PT01 – KA204 – 078826

Descripció del projecte
 

Les oportunitats laborals solen estar caracteritzades per descripcions amb biaix de gènere pel que fa a les característiques dels candidats. Conscient o inconscientment, els anuncis dels responsables de recursos humans solen incloure termes culturalment més associatsal gènere masculí o femení i, per tant, conduir a un biaix d’autoselecció dels potencials candidats.

Mentre que l’ocupabilitat i les oportunitats de treball accessibles a les dones han estat objecte de preocupació i debat públic durant anys, la qüestió del biaix de gènere en les descripcions dels llocs de treball continua sent un problema.

Tant en la ment dels seleccionadors com en la dels sol·licitants, l’associació d’un determinat gènere a algunes professions segueix sent molt comú, el que limita l’interès inicial per alguns llocs de treball. A més, aquests reptes són bidireccionals, en el sentit que s’imposen tant als futurs candidats com als ocupadors i/o responsables de RRHH. De vegades, simplement la forma en què es presenta un anunci per a una oferta d’ocupació pot fer que es presentin més persones d’un sexe que d’un altre.

 

Objectiu

El projecte té per objecte contribuir a la reducció dels prejudicis de gènere en els processos de comunicació en el mercat laboral, especialment en l’elaboració d’ofertes d’ocupació. Per a això, es proposa desenvolupar eines de sensibilització sobre el biaix existent en aquests contextos, així com oferir directrius i eines de suport als ocupadors i als sol·licitats d’ocupació que permetin aconseguir pràctiques de contractació més equitatives.

Els productes d’aquest projecte contribuiran a assolir les prioritats d’inclusió social promovent la igualtat de gènere en l’accés a l’ocupació.

 

Resultats del projecte

  • Guia per a la identificació i reducció de les pràctiques de biaix de gènere per als responsables de recursos humans de les empreses.
  • Laboratori online per a la sensibilització avaluació del biaix de gènere dels responsables de recursos humans.
  • Kit d’einesO’BiasLabi paquets de formació per a sol·licitants d’ocupació i ocupadors.

 

Socis

 

Pàgina web

www.obiasproject.eu

 

Xarxes socials

https://www.facebook.com/Obiasproject