MAP

Motivar, Actuar, Promoure

2020-1-ES01-KA204-081780

Descripció del projecte

Tot i que la majoria dels europeus accedeixen a Internet amb regularitat i totes les xifres semblen indicar que la majoria dels llocs de treball requeriran coneixements digitals en un futur proper, la realitat és que moltes persones no tenen encara els coneixements digitals necessaris per afrontar aquestes transformacions.

Hem de involucrar els adults amb baix nivell educatiu, amb especial atenció als migrants, els aturats de llarga durada i les persones més grans de 45 anys, en activitats d’aprenentatge permanent. Cal atreure’ls perquè ingressin i romanguin en l’educació d’adults a fi de millorar les seves aptituds i competències i, d’aquesta manera, es puguin integrar en el mercat de treball. Per a això, cal formar els educadors i els administradors de l’educació perquè els hi puguin oferir entorns d’aprenentatge més personalitzats.

Objectius

  • Donar suport als educadors d’adults i als gestors educatius en l’avaluació de les seves competències digitals i en la conscienciació sobre la necessitat d’adquirir noves habilitats i competències.
  • Ampliar les aptituds i els coneixements dels educadors d’adults i els gestors de l’educació per motivar els alumnes adults a aprendre i estar millor preparats per als reptes que suposen la diversitat i la inclusió en l’entorn d’aprenentatge.
  • Desenvolupar les competències, en particular les digitals, dels educadors d’adults i els gestors educatius per millorar els mètodes d’ensenyament aplicant pràctiques innovadores i digitals i promocionar eficaçment les ofertes educatives.
  • Reforçar la cooperació i la creació de xarxes entre les organitzacions i els socis actius en l’àmbit de l’educació d’adults a nivell nacional i de la UE.

Resultats del projecte

  • Eina d’autoavaluació de les competències digitals
  • Curs semi presencial per a entrenadors
  • Guia digital sobre estratègies de promoció online i offline d’ofertes educatives per a educadors d’adults i gestors educatius

Socis

DomSpain (Coordinador) – www.domspain.es – Espanya

EdEUcation – www.edeucation.com Regne Unit

Universidad de Usak – www.usak.edu.tr Turquia

Nikanor – www.nikanor.bg/en/ Bulgària

Wisamar – www.wisamar.deAlemanya

Les Cultures – www.lescultures.itItàlia

Pàgina web

https://mapproject.eu/en