I Dream

INTERACTIU – PREPARACIÓ DIGITAL per TOTS ELS TUTORS DE L’EDUCACIÓ

2020 – 1 – LU – KA204 – 0632239

DESCRIPCIÓ

El Projecte i-DREAM té com objectiu recolzar i guiar als formadors, tutors i facilitadors en el seu camí a la transició cap a les oportunitats d’aprenentatge en línia i semipresencial. Els socis han realitzat algunes investigacions per crear un perfil comú de l’educador digital amb la intenció d’adaptar la creació i entrega de recursos en l’ús d’eines digitals en reunions i planificació de classes. 

La investigació realitzada també influirà en un conjunt d’eines de formació personalizat pels formadors, per a dotar-los dels coneixements i la comprensió necessaris per incorporar els continguts digitals a la seva ensenyança presencial tradicional. I-DREAM creu que la transformació digital per l’aula digital a tota Europa és una prioritat que s’ha d’abordar en col.laboració amb totes les parts interessades en l’educació.

 

OBJECTIUS:

 • Ensenyar com planejar i dissenyar;
 • Fixar objectius raonables;
 • Realitzar un anàlisi de la situació d’un grup objectiu;

 

RESULTATS DEL PROJECTE: 

 • Perfil comú del tutor I de l’alumne digital
 • Curs de competències per educadors digitals
 • Guia de Bones Pràctiques per Aprenentatge Digital; Per estudiants, Per tutors

 

GRUPS DESTINATARIS: 

 • Alumnes
 • Tutors

 

SOCIS:

  • Kilcooley Women’s Center, United Kindom 
  • IRIS – Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Poland
  • VI One Consultancy, Netherlands 
  • CEFEC – Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives, Belgium 
  • DomSpain, Spain
  • Eurosuccess Consulting, Cyprus