Guide Me Green

2020 – 1 – LU – KA204 – 0632239

DESCRIPCIÓN 

Tenint en compte que el turisme és cada vegada més intel·ligent i que després de la pandèmia de COVID-19, és més important que mai oferir totes les opcions possibles, a les que s’ha estès aquesta responsabilitat social dels viatges sostenibles. El projecte pretén oferir un turisme sostenible i inclusiu als grups desafavorits i als viatgers discapacitats. Aquests grups no acostumen a tenir tantes opcions per accedir al turisme sostenible, ja que aquestes opcions no estan orientades a aquests grups. El projecte desenvoluparà un mètode de formació, una caixa d’eines i una campanya per a promoure el turisme inclusiu a tota Europa.  

 

OBJECTIUS

 • Fer que el turisme sostenible sigui més accessible per als grups desafavorits i trencar mites.
 • Ajudar a les persones a comprendre l’impacte mediambiental de les seves eleccions i donar suport a una economia turística més sostenible.
 • Promoure el concepte de turisme sostenible inclusiu davant les autoritats per fomentar la seva acceptació i desenvolupament d’experiències sostenibles.
 • Proporcionar coneixements als estudiants adults i als educadors d’adults sobre el turisme sostenible i els beneficis que ofereix l’ecosistema local i regional, el benestar, la salut, la conservació del patrimoni i el desenvolupament empresarial sostenible.  
 • Treballar amb les comunitats sòcies i col·laborar entre sector per proporcionar entorns més holístics i oportunitats d’aprenentatge permanent per als adults. 
 • Capacitar als adults perquè utilitzin els seus coneixements sobre sostenibilitat per millorar les seves vides i les dels altres com a part de la seva comunitat.

 

RESULTATS DEL PROJECTE

 • Manual i marc de bones pràctiques
 • Programa de formació digital i manual per a educadors
 • Desenvolupament de la caixa d’eines Guide Me Green i compromís/campanya

GRUPS DESTINATARIS

 • Professionals de la formació
 • Educadors d’adults
 • Autoritats locals/regionals i responsables polítics

 

SOCIS

 • Italienische Handelskammer für Deutschland – Alemanya www.itkam.org
 • Domspain SLU – Espanya www.domspain.eu
 • Eurakom SASU – França www.eurakom.eu
 • X23 SRL – Itàlia www.x-23.org
 • Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. – Alemanya www.vhs-st.de
 • Ajuntament de Reus – Espanya www.reus.cat
 • Agencija za ruralni razvoj Zadarske zupanije – Croàcia www.agrra.hr

PÀGINA WEB 

XARXES SOCIALS