Going back to green future

Número de projecte: 2020-1-SI01-KA204-076058

Descripció del projecte

El projecte “Going back to green future” aborda directament la qüestió urgent de la mitigació del canvi climàtic.

Estem moralment obligats pels tractats internacionals i les polítiques europees a prendre mesures contra el canvi climàtic. I, tot i que hi ha una gran voluntat a nivell internacional per afrontar aquests reptes, la implementació real de les polítiques de canvi climàtic es veu obstaculitzada per la manca general de consciència de la urgència de la situació.

Les institucions d’educació d’adults han animat els estudiants a portar una vida sostenible en els darrers anys. No obstant això, els educadors no tenen directrius adequades per garantir que el seu treball segueixi pràctiques sostenibles.

Aquest projecte explorarà la possibilitat d’establir directrius i sistemes d’autoavaluació que siguin vàlids a tot Europa pel que fa al Desenvolupament Sostenible, així com la incorporació d’objectius de desenvolupament sostenible a les institucions d’educació d’adults. Això implicarà l’intercanvi de bones pràctiques entre 7 socis de 6 països.

El projecte s’adreça directament al personal de les institucions d’educació d’adults i s’adreça indirectament a estudiants d’adults, institucions d’educació d’adults, organitzacions que ofereixen formació i altres parts interessades, com ara associacions d’educació d’adults i responsables polítics.

Objectius

  • Ampliar i desenvolupar les competències del personal de les institucions d’educació d’adults en matèria de mitigació del canvi climàtic en un sentit ampli
  • Millorar la capacitat de les institucions i organitzacions d’aprenentatge d’adults per incorporar objectius de desenvolupament sostenible a les seves estratègies, plans i, sobretot, a la seva vida quotidiana i al treball
  • Crear oportunitats perquè els estudiants adults de diferents països europeus esdevinguin ciutadans més responsables amb el medi ambient.

Resultats del projecte

  • Una col·lecció virtual de bones pràctiques que demostra la incorporació d’objectius de SD en organitzacions de països socis que permetran als usuaris obtenir una visió general del que millor funcionava a cada país
  • Una llista d’eines i mètodes d’autoavaluació sobre la incorporació de SD en organitzacions que permetran als usuaris seleccionar el seu propi mètode o eina d’autoavaluació
  • Implementació d’una formació de tres dies “Ex-Change!” que dotarà a almenys 19 participants dels coneixements i habilitats necessàries per incorporar amb èxit els objectius de les SD a les seves organitzacions
  • Implementació de plans d’acció que incloguin mesures concretes, accions per incorporar els objectius de desenvolupament sostenible a les organitzacions associades
  • Identificació d’ambaixadors de desenvolupament sostenible com a models de cada organització sòcia amb finalitats promocionals i de difusió que s’encarregaran de la implementació dels plans d’acció i oferiran suport a les organitzacions interessades
  • Manifesto oral i fotogràfic per permetre una reflexió crítica sobre les realitats de la vida i el treball quotidià.

Socis

UPI (Coordinador) – www.upi.si – Eslovènia

DomSpainwww.domspain.es – Espanya

Emphasisemphasyscentre.comXipre

KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA – www.kvk.ltLituània

CIVIC COMPUTING LIMITED www.civicuk.com Regne Unit

EBM – ebm.si – Eslovènia

NERDA – www.adrnordest.ro – Romania