FAIRLY

Educació financera per l’economia legal

2020-1 -LU01-KA204-063239

Descripció

La disparitat en els coneixements financers entre els ciutadans europeus representa un gran repte per a la UE. Qualsevol acció comercial, econòmica o social requereix unes competències financeres bàsiques que moltes persones no tenen. Això resulta especialment problemàtic per als adults, ja que aquesta manca de coneixements es converteix en un veritable obstacle a l’hora de planificar la seva economia i assolir objectius empresarials.

A gairebé tota Europa, la majoria dels programes d’educació financera van dirigits a nens o joves amb un alt nivell d’estudis i els adults solen quedar relegats en aquesta matèria. FAIRLY va dirigida a desocupats, a ninis, a particulars, als treballadors professionals i, en general, a tothom que vulgui saber més sobre el món financer.

El desenvolupament de materials nous i innovadors sobre competències financeres i antifrau garantirà que els adults es familiaritzin amb la creixent complexitat del sistema financer, els procediments de les entitats de crèdit i el món empresarial en general. FAIRLY contribuirà a formar la mentalitat, les actituds i les aptituds de les persones relacionades amb l’economia financera i legal, involucrant-les en activitats d’aprenentatge per projectes i proporcionant les eines bàsiques per reconèixer, entre altres

Objectius

Millorar els coneixements financers dels adults i la seva competència per afrontar les decisions econòmiques i financeres quotidianes.

Augmentar la capacitat dels adults per posar en marxa un negoci i fer front a les qüestions relacionades.

Educar sobre l’anomenada “economia legal” sobretot a les zones rurals i menys desenvolupades.

Augmentar la capacitat dels adults per reconèixer les conductes financeres nocives i prendre decisions financeres o econòmiques correctes.

Desenvolupar pràctiques educatives innovadores, prestant especial atenció a la metodologia i al desenvolupament d’eines TIC educatives, com aplicacions per a smartphones.

Resultats del projecte

  • Durant els 24 mesos del projecte, es desenvoluparan tres productes intel·lectuals:
  • Un programa de formació sobre “economia legal”
  • Una plataforma educativa i una App
  • Una guia pràctica per prendre decisions financeres informades i segures.

Socis
– Camera di Commercio Italo-Lussemburghese (Luxembourg) – http://www.ccilux.eu/home
– Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) – EEIG (Belgium) – https://cbe.be
– DomSpain (Spain) – www.domspain.es
– Varna Economic Development Agency (Bulgaria) – https://www.veda-bg.eu/#about
– Hibis (Norway) – https://www.hibis.com/about-us
– Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale Piemonte CIOFS – CIOFS-FP Piemonte (Italy) – http://www.ciofs.net

Pàgina web
https://www.fairly.udev.ws

Xarxes socials
https://www.facebook.com/fairlyproject