FaVET

Facilitació per a formadors i professors de Formació Professional

 

 

2021-1-ES01-KA220-VET-000034622

DESCRIPCIÓ

Les transformacions digitals a Europa continuen accelerant-se a través del desenvolupament de noves tecnologies emergents. L’esclat de la COVID-19 ha causat una interrupció significativa a la provisió de oportunitats d’educació/formació/mobilitat per estudiants, professors i educadors en tota la UE. Totes les institucions han tingut que adaptar-se per poder brindar preparació i educació i han recorregut a la formació online.

La feina dels preparadors s’ha vist obligada a evolucionar a causa de l’augment de l’ús de les eines digitals. Els mètodes de preparació estan canviant: preparació oberta i a distància en ordinadors, mòbils o tablets. La capacitació en mobilitat està desenvolupant l’esmentada capacitació a través d’una xarxa d’internet en una situació mòbil i el context de capacitació s’ha d’adaptar a aquest canvi social amb la previsió de contingut breu de capacitació a demanda. En conseqüència, aquest desenvolupament requereix noves habilitats digitals i transversal per a professors/preparadors amb la fi de recolzar als estudiants en el seu procés d’aprenentatge online. El desenvolupament de noves habilitats pel preparador/professor que s’ha convertit en “facilitador d’aprenentatge”, així com omplir el buit de recursos didàctics que permetin la posada en marxa de sistemes de formació semi presencial sobre temes vinculats a l’evolució de la professió de formador.

 

OBJECTIUS

  • Emplenar els buits respecte a les noves competències requerides dels formadors/professors.
  • Ajudar-los a adaptar-se a un nou entorn FP i noves relacions amb els estudiants.
  • Recolzar als estudiants en el seu procés d’aprenentatge amb equips capacitats i el lliurament de capacitació d’alta qualitat.
  • Desenvolupar Recursos Educacionals Oberts (Open Educational Resources OER) amb nous mètodes i eines per donar una educació de qualitat i inclusiva i una formació a través de mitjans online i virtuals. 

 

RESULTATS DEL PROJECTE: 

  • Via electrònica: consisteix en un mapa de competències i uns 60 micro-mòduls (micro-aprenentatge).
  • Eines educacionals basades en jocs.
  • Models d’enginyeria en línia.

 

GRUPS DESTINATARIS: 

  • Professors.
  • Formadors.

 

SOCIS 

LLOC WEB 

SOCIAL MEDIA