Steam3D Academy

2020 – 1 – LU – KA204 – 0632239

DESCRIPCIÓ

El projecte STEAM3D pretén augmentar l’interès dels estudiants i professors d’educació secundària per la formació professional, ja que seran demandats al mercat laboral. Concretament, el projecte pretén augmentar l’interès per les carreres de STE(A)M i fer que desenvolupin les seves competències professionals i transversals, així com les habilitats no trivials que els faran destacar d’altres candidats al mercat laboral.

Hi ha diverses carreres a les quals es pot accedir a STE(A)M, i aquest projecte se centrarà principalment al camp d’enginyeria. Durant el desenvolupament i l’execució del projecte es pretén crear una guia de pràctiques, podcasts de manuals i directrius, a més de materials didàctics interactius i unitats didàctiques perquè els professors els utilitzin.  

 

OBJECTIUS

  • Augmentar l’interès per l’FP i les carreres STEAM
  • Impulsar l’enfocament basat en STEAM sobre les competències i habilitats clau
  • Adquirir coneixements en el sector del disseny, l’enginyeria i el disseny gràfic

 

RESULTATS DEL PROJECTE

  • Guia de bones pràctiques ecològiques: una recopilació de solucions que els responsables polítics locals poden aplicar per respondre als problemes mediambientals en dissenyar noves urbanitzacions, ponts, carreteres, edificis, etc. 
  • Curs de disseny “The Art of Green Districts”: destinat a ensenyar als estudiants d’enginyeria de la formació professional a dissenyar els districtes verds del futur mantenint totes les normes d’enginyeria, científiques, tècniques i mediambientals.
  • Manual de la e-Cartera del Jove Enginyer (CJE): una recopilació de solucions sobre com produir una e-cartera atractiva amb l’ús de diverses eines digitals per a promocionar les fites pròpies/l’activitat empresarial i la posició en el mercat laboral.

 

GRUPS DESTINATARIS

  • Especialistes/professors i estudiants d’FP
  • Centres d’educació secundària
  • Municipis i mitjans de comunicació 
  • Xarxes europees per a professionals/aprenentatge digital

 

SOCIS

PÀGINA WEB 

FACEBOOK