ECOSME

Ecosme

Habilitats de Sostenibilitat Empresarial per a Pymes del Sector Hoteler

2020 – 1 – LU – KA204 – 0632239

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L’Hosteleria (allotjament i menjar i negocis de restauració), està en una profunda crisi a conseqüència dels tancaments temporals i permanents i de la pèrdua dels seus clients vinculat a la pandèmia de la Covid-19. Al costat del turisme, el sector de l’Hosteleria és la 3era. major activitat sòcio-econòmica a la UE. Els turistes, els viatges de negoci i les destinacions necessiten ser recolzats cap a la recuperació d’un turisme sostenible. El futur del turisme és verd, digital i inclusiu. El sector de l’Hosteleria juga un important paper a la inclusió social, oferint la primera experiència laboral per molta gent jove.

EcosME considera les recomanacions del Consell sobre EFP i la Nova Agenda Europea de Capacitats i té com a objectiu recolzar i enfortir els vincles entre PYMES i Educació FP/HE/Adults, proveïdors en línia amb l’enfocament de la CE per impulsar la innovació mitjançant la cooperació entre educació i empreses. Els socis treballaran cap a la sensibilització sobre els desafiaments de la sostenibilitat i les necessitats d’habilitats actuals i futures de les PYME per fomentar una oferta educativa adequada, informar i recolzar a les PYMES i alertar als responsables polítics. Treballant d’a prop amb professionals del sector, recolzaran l’Hosteleria i l’ecosistema turístic, centrant-se en les comunitats locals, mitjançant el desenvolupament d’estratègies de turisme sostenible que beneficien a les persones, al negoci i al medi ambient. A més, proporcionaran nous exemples pràctics i recomanacions per les autoritats publiques i formuladores de polítiques per recolzar la presa de decisions. 

 

OBJECTIUS

 • Sensibilització sobre les avantatges de la gestió empresarial sostenible i les habilitats verdes per les empreses, la societat, la comunitat i el medi ambient.
 • Recolzament a les PYMES en la seva transició ecològica mitjançant el perfeccionament/actualització del personal i fomentant l’esperit empresarial i les practiques sostenibles.
 • Contribuir al canvi de comportament i entendre que la sostenibilitat no és un sub-producte agradable, sinó que pot formar part de tots els aspectes de les operacions de negoci.
 • Desenvolupar competències de sostenibilitat empresarial d’acadèmics i educadors.
 • Recolzar a les escoles d’Hosteleria/turisme mitjançant l’expansió de la seva oferta formativa CVET per PYMES i professionals de l’Hosteleria.
 • Ampliar l’oferta de recursos rellevants i materials de capacitació disponibles per acadèmics/educadors per recolzar les canviants necessitats d’habilitats.
 • Recolzar l’adaptació de ja existents ofertes/programes de preparació als desenvolupaments recents a la industria proporcionant nous continguts altament rellevants
 • Recolzar la integració de (negocis) sostenibilitat en els plans d’estudi d’Hosteleria.

 

GRUPS DESTINATARIS

 • PYMES i el seu personal en la industria d’Hosteleria
 • Professors/educadors/educadors d’adults d’Acadèmies/Instituts FP
 • Instituts FP/Universitats d’Hosteleria/turisme fora dels associats
 • Representants del Sector
 • Xarxes (negocis)
 • Autoritats publiques (locals/regionals/nacionals/Europees)
 • Agències d’ocupació
 • ONG
 • Estudiants de FP/Universitat d’Hosteleria
 • Adults/professionals que vulguin millorar i reciclar-se
 • Aturats

 

RESULTATS DEL PROJECTE

 • Consulta EcoSME – Un informe exhaustiu sobre els reptes de sostenibilitat i les habilitats del personal de les PYMES d’Hosteleria després de la Covid 19 per informar sobre totes les activitats subsegüents del Projecte.
 • Catàleg de Pràctiques Innovadores – un conjunt integral de bones practiques transferibles per ser integrat al programa de capacitació o consultat per separat per prendre decisions comercials amb més informació i sostenibles i enfortir la resiliència.
 • Marc de competències i Currículum
 • Programa de preparació EcoSME – Un programa d’entrenament multilingüe i capsa d’eines/recursos d’aprenentatge pràctic per al personal de PYMES, acadèmics/educadors que conduiran a l’adopció de practiques sostenibles que beneficien als negocis i el seu ecosistema local, a la comunitat, així com al medi ambient.
 • Capsa d’Eines pel Canvi – Una campanya de sensibilització sobre com la sostenibilitat beneficia a les empreses locals i el seu personal, a la comunitat, l’entorn immediat (mitjançant tots els materials de formació, esdeveniments, directrius i recomanacions de polítiques).

 

SOCIS:

  • Coordinador: GALWAY-MAYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Ireland), gmit.ie
  • Visja strokovna sola za gostinstvo in turizem Maribor, Slovenia, www.vsgt.si
  • DomSpain, Spain, www.domspain.eu
  • EURAKOM, France, www.eurakom.eu
  • INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DE CASTELO, Portugal, www.ipvc.pt
  • Bia Innovator Campus CLG, Ireland

 

PÀGINA WEB

https://ecosme.eu/