E-Heritage

2020-1-EL01-KA2014-078818

Descripció del projecte

A l’Europa actual, on les aptituds digitals en el mercat laboral són tan necessàries, el sector cultural i creatiu no pot quedar endarrerit i ha de posar-se al dia amb les últimes estratègies digitals per atraure nous públics i ser un motor econòmic actiu.

Les industries culturals i creatives, inclosos tots els aspectes del patrimoni cultural i les representacions artístiques, que han estat poc explorades per una gran part de la societat durant massa temps, necessiten professionals motivats i capacitats que puguin modernitzar, digitalitzar i millorar la seva accessibilitat, promoció i difusió, d’acord amb la demanda de la nova era digital. Per a això, és essencial que els professionals d’aquest sector estiguin degudament formats per educadors dotats de noves competències professionals i digitals específiques.

Objectius

  • Ampliar les competències professionals dels educadors per formar els treballadors de l’àmbit cultural i creatiu perquè siguin mes competents digitalment.
  • Preparar materials d’aprenentatge per a reforçar les competències digitals dels treballadors creatius/culturals, especialment en l’àmbit de la digitalització del patrimoni cultural, per tal de divulgar la cultura.
  • Crear materials d’aprenentatge per donar suport als educadors i al personal de capacitació de les industries creatives i culturals per organitzar un esdeveniment cultural accessible que creï sinergies entre el patrimoni cultural.
  • Conscienciar sobre el patrimoni cultural comú e la UE i fer-lo accessible a la societat, especialment en el que respecta a la digitalització.
  • Promoure la cooperació interterritorial i intersectorial mitjançant l’establiment de noves sinergies entre els agents culturals i educatius.

Productes del projecte

  • Una eina d’autoavaluació de la competència online per a l’anàlisi de les diferents aptituds dels educadors d’adults que treballen en les industries creatives/culturals.
  • Un curs de formació per a educadors d’adults que participen en activitats de formació per a treballadors creatius / culturals.
  • Un mapa interactiu d’objectes artístics / creatius per promoure el patrimoni cultural de les comunitats dels socis i una base de dades de bones pràctiques relatives a la digitalització del patrimoni cultural i la millora de l’accessibilitat del patrimoni cultural.
  • Una guia sobre la planificació, publicitat i organització d’esdeveniments culturals accessibles. Organització d’esdeveniments culturals accessibles a les comunitats locals.

Socis

MyArtist (Cordinator) – https://myartist.gr – Grècia

DomSpain www.domspain.es Espanya

Villa Greppihttp://www.villagreppi.it – Itàlia

Nikanorhttps://nikanor.bg Bulgària

Les Apprimeurshttp://lesapprimeurs.com – França

Colorear Letònia

gina web

www.e-heritageproject.eu