DIGITALISE ME

Millora de les competències digitals de persones grans per millorar la seva inclusió social

2019-1-PT01-KA204-060701

Descripció del projecte

Internet, les xarxes socials, els recursos digitals i els dispositius intel·ligents en general han transformat, en un període relativament breu, molts aspectes de la vida privada, professional i social de les persones. Les persones grans en particular corren el risc més gran d’exclusió digital: no tenen, en gran mesura, les aptituds digitals necessàries per poder participar plenament en la vida cívica i social. L’adquisició de coneixements sobre les TIC i les tecnologies digitals, pot contribuir a fer front a aquest desafiament social mitjançant l’adopció de les TIC i les tecnologies digitals. Garantir que les persones grans tinguin l’oportunitat de participar activament en la societat és molt important perquè les nostres societats siguin més inclusives.

Objectius

  • Crear una oferta educativa estable i reproduïble i millorar la prestació i el subministrament d’oportunitats d’aprenentatge de qualitat, no formals i informals, adaptades a les necessitats dels adults grans, que els educadors i els proveïdors d’educació, les organitzacions que treballen amb adults majors i els organismes públics en accions unificades i més específiques vagin en la mateixa direcció: la provisió d’una educació de millor qualitat i d’oportunitats per a una vida diària de més qualitat i més inclusiva per als adults grans.

Resultats del projecte

  • Una cartografia transversal de les Competències Digitals Bàsiques necessàries per un millor i més gran participació social i cívica (enllaç a la secció)
  • Un “Pack Bàsic de vida digital”
  • Un entrenament online

Socis

Rutis (Coordinador) – http://www.rutis.pt/ – Portugal

DomSpain – www.domspain.es – Espanya

Nerda – https://www.adrnordest.ro – Romania

Villa Greppi – villagreppi.it – Itàlia

Emphasis – emphasyscentre.com – Xipre

Pàgina web

https://digitaliseme.eu/en 

Xarxes socials

https://www.facebook.com/digitaliseme.project/