2019-1-IT02-KA204-062808

Descripció del projecte

El projecte Digital CLIL for all es proposa millorar les habilitats digitals i multilingües dels estudiants adults per fomentar la seva capacitat de participar en la vida social, ampliar les oportunitats de trobar feina i millorar les condicions sòcio-professionals dels ciutadans, així com crear una nova metodologia d’ensenyament per a ser utilitzada en l’aprenentatge d’adults.

El mètode Digital CLIL combina l’enfocament CLIL, Content and Language Integrated Learning (aprenentatge integrat de continguts i llengües), que s’utilitza una segona llengua per transmetre disciplines no lingüístiques, amb l’ús de les TIC, potenciant la dimensió digital durant el procés de l’ensenyament.

Objectius

Millorar i reforçar les competències digitals i lingüístiques dels alumnes adults per a una participació més activa en el mercat laboral i en la societat europea.
El projecte donarà suport al personal docent en la seva capacitat de millorar el nivell de les CLIL i actualitzarà els mètodes d’ensenyament per l’aprenentatge d’adults basats en l’experiència digital i lingüística.

Resultats del projecte

Guies per aplicar la metodologia digital CLIL en l’aprenentatge per adults.

Tots els materials produïts pel projecte estaran disponibles en 6 idiomes (italià, romanès, croat, grec, espanyol i anglès) per garantir la màxima utilitat tant en els contexts nacionals en els que s’executarà el projecte com en altres països europeus.

Socis

Domspain – www.domspain.es – Espanya

EBIT: Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione – https://www.infoebit.com – Itàlia

Progeu – https://www.progeu.org – Itàlia

Skola Dante – https://dante-ri.hr – Croacia

Dorea  Educational Institute – https://dorea.org – Xipre

Bridge Language Study House – https://www.blsh.ro  – Romania 

Pàgina web

http://digiclil4all.eu 

Xarxes socials

https://www.facebook.com/DigiClil4all/ 

https://www.linkedin.com/showcase/37802461/