DIG – Equal

Accés a educació digital per adults i educadors d’adults a e-govern mitjançant escenaris gamificats basats en context

2020 – 1 – LU – KA204 – 0632239

DESCRIPCIÓ

Figures destacades en el ‘Nou Pla d’Acció Digital EU’ mostren que el 39% dels educadors d’adults tenen habilitats digitals insuficients i no tenen habilitats pedagògiques adequades en la definició de noves estratègies e-govern. La majoria de centres d’adults es centren en habilitats digitals bàsiques, però no van en la direcció d’autonomia en el exercici dels drets per part dels adults. És important crear un pont entre els adults exclosos digitalment i el e-govern i definir una estratègia que combini la confiança, competències digitals i construeixi autonomia entre adults poc qualificats o amb baixa educació, particularment en categories desfavorides, en els camps de e-salut, recerca d’ocupació en línia i ús dels serveis de l’agència pública, e-pagament de multes i impostos i e-participació en portals.

Ens enfoquem en la resolució de problemes i el pensament crític en escenaris quotidians als que els adults s’enfronten i facin més proper, pràctic i pragmàtic el e-govern, mostrant de manera concreta com és la vida amb i sense e-govern, i com els adults poden aprofitar i superar les barreres.

 

OBJECTIUS

 • Definir les principals habilitats i expectatives en els principals factors adoptats per a la interacció e-govern per adults, definir diferents escenaris quotidians junts amb el grup destinatari.
 • Millorar i ampliar les competències i habilitats dels educadors d’adults i dels adults amb poques habilitats mitjançant un curs de preparació en els diferents aspectes dels serveis e-govern basats en la perspectiva de l’usuari.
 • .Desenvolupar una web-app per adults basada en qüestionaris per triar i entendre situacions quotidianes i comparar com “la vida amb i sense e-govern és” a través d’un enfocament gamificat, útils tant com una eina educacional per educadors d’adults com per autoaprenentatge d’una manera ràpida i visual.

 

RESULTATS DEL PROJECTE:

 • Un marc de competències per educadors d’adults destinat a adults amb poques habilitats/baixes qualificacions basat en el compromís local d’adults i educadors d’adults.
 • Un curs de preparació per educadors d’adults i adults (eines informals d’educació per adults per estimular el raonament dels adults al llarg de diferents àrees e-govern i un curs per adults enfocat en els diferents escenaris e-govern i eines per recolzar-les en resposta pràctica.
 • Una web-app gamificada basada en preguntes per facilitar com els adults entenen les seves situacions quotidianes enfocades a “la vida amb o sense e-govern”.

 

GRUPS DESTINATARIS:

 • Adults
 • Educadors d’adults
 • Centres d’adults
 • Parts interessades
 • Locals, regionals, nacionals i socis europeus

 

SOCIS

 

LLOC WEB

SOCIAL MEDIA