DevCult

Establir vincles culturals entre els ciutadans europeus i els refugiats

2019-1-BG01-KA201-062250

Descripció del projecte

A les escoles de tota Europa està augmentant el nombre de nens nascuts i criats en un país diferent, per la qual cosa la integració dels immigrants ocupa un lloc prioritari a l’agenda política de la UE, mentre que l’educació té un paper fonamental en la superació de les diferències i en el foment de la integració dels estudiants immigrants a les escoles.

Segons la European Commission Education and Training Monitor 2017, els problemes més comuns en l’àmbit de tots els països de la UE són: la manca i insuficient formació del professorat, especialment en l’educació inicial, i la formació en el servei per la integració dels estudiants migrants a les aules; l’escàs compromís amb l’educació intercultural; la creixent diferència de rendiment entre els estudiants nascuts a l’estranger i els nascuts al país; una gran proporció dels refugiats són joves i poc qualificats, el que comença en l’educació escolar inicial; la contradicció entre les idees interculturals i el pensament nacional i monocultural, així com els prejudicis culturals presents a les societats i les escoles.

Objectius

Proporcionar solucions eficaces per a la integració, la inclusió social i l’establiment de vincles entre les poblacions nativa i immigrant a les escoles europees.
Millorar les competències dels professors a les escoles i fomentar una millor interacció entre els professors, els pares i els alumnes que coexisteixen a les aules multiculturals.

Els objectius es pretenen complir mitjançant el disseny i desenvolupament d’una nova metodologia, una guia i un curs de formació, així com un component d’aprenentatge electrònic pels professors per tal de reduir al mínim l’escletxa cultural a les escoles, fomentar una millor cooperació i el diàleg intercultural i crear vincles més forts entre els alumnes nadius i immigrants a les aules multiculturals.

Resultats del projecte

  • La conceptualització i definició exhaustiva del marc del projecte va culminar en l’elaboració d’un informe sobre els elements bàsics de la metodologia i les directrius a cada país associat.
  • Directrius per a mestres d’escola per al desenvolupament de vincles dins i fora de l’aula.
  • Curs de capacitació per a mestres d’escola amb el component d’aprenentatge electrònic.

Socis

DomSpain – www.domspain.es – Espanya

VUZF University – https://vuzf.bg/en – Bulgària
GDU: Goce Delcev State Universitywww.ugd.edu.mk/index.php/en – N. Macedònia
SOU Gimnazija Koco Racin – N. Macedònia
EDEX – https://www.edex.ac.cy – Xipre

Pàgina web

https://sites.google.com/vuzf.bg/devcult