Creative digital transformation

Adaptar les activitats culturals, turístiques i educatives locals a un nou entorn virtual mitjançant la digitalització creativa de les ofertes comunitàries

Descripció del projecte

La pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest que molts sectors no estan preparats per a l’entorn digital. Encara que les tecnologies digitals s’han introduït en les nostres societats a un ritme gradual, no totes les empreses s’han adaptat a el mateix ritme i l’aturada sobtada que ha suposat el confinament, els hi ha agafat per sorpresa.

Durant els últims mesos, la nostra societat se n’ha adonat de l’important que és la cultura per al nostre benestar personal i per a la societat en el seu conjunt. Les indústries creatives han pogut connectar a les persones amb elles mateixes i entre si i han de mantenir a la gent motivada, inspirada i disposada a transformar les seves noves realitats.

En un món en el qual tots lluitem per un lloc en el mercat, només els més creatius i innovadors aconseguiran els seus objectius. Així doncs, el projecte pretén reforçar les competències i habilitats professionals dels adults en tots els aspectes relacionats amb la creativitat, accelerar la transformació de les seves activitats professionals, inspirar-los perquè ho facin de forma creativa i ajudar-los a gestionar-les i difondre-les de forma reeixida i eficaç.

Aquest projecte accelerarà la transformació digital de les entitats, pimes i organitzacions dels sectors objectiu (indústries creatives, cultura, turisme i educació) a través de solucions creatives i innovadores, enfortint les competències dels seus treballadors i reforçant la cooperació i la creació de xarxes.

Grups destinataris directes:

  • Professionals: educadors, treballadors del sector turístic i cultural i professionals de les indústries creatives
  • Gestors: directors i representants dels sectors educatiu, cultural / turístic i de les indústries creatives.

Objectius

  • Impulsar la transformació digital de les activitats culturals, educatives i turístiques, que en l’actualitat s’organitzen a nivell local.
  • Desenvolupar noves eines i recursos que millorin i accelerin l’adquisició de competències professionals dels alumnes adults.
  • Conscienciar sobre la importància de l’art, la cultura i l’educació en el desenvolupament de la resiliència i la creativitat.
  • Reforçar les habilitats i competències creatives dels treballadors dels sectors educatiu, cultural i creatiu per crear, gestionar i difondre béns, activitats i esdeveniments.
  • Crear sinergies i xarxes entre els actors locals de l’àmbit de l’educació, la cultura i el turisme, establint nous models de col·laboració a través de mitjans virtuals.

Resultats del Projecte 

  • Mapa visual virtual de bones pràctiques a Europa amb estratègies creatives per transformar digitalment / virtualment les activitats a nivell local.
  • Desenvolupament de dos cursos online “Digitalització de materials i esdeveniments”, un per a educadors i personal cultural / turístic i un altre per a gestors i representants.
  • Cicle de seminaris web sobre la planificació del procés creatiu.

Socis

ITALIENISCHE HANDELSKAMMER FUR DEUTSCHLAND – www.itkam.org Alemanya

DOMSPAIN SLU – www.domspain.eu – Espanya

CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE – www.materahub.com –Itàlia

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovinawww.bucovinainstitute.org – Romania

ASSOCIACIÓ ETCETERA – Espanya

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH – www.wisamar.de Alemanya

LOOV EESTI www.looveesti.ee Estònia