Count Me In

Millorar les competències cíviques dels alumnes adults mitjançant eines digitals

2017-1-ES01-KA204-037924

Descripció del projecte

Europa ha estat sempre pionera en idees innovadores. “Si escollim el camí de la innovació… hem de fixar-nos en la gent, els llocs i els processos” (European Political Strategy Centre Strategic Notes,2017).

Fixant-nos en la gent, cal tenir en compte que cada persona hauria de tenir millors oportunitats i rebre ajuda i suport en situacions difícils o d’exclusió social. És una estratègia en la que tots hi sortim guanyant, ja que promou el desenvolupament personal i professional de cada individu i, alhora, fa prosperar el conjunt de la societat. En aquest context, es de vital importància millorar les oportunitats d’aprenentatge per a adults poc qualificats, especialment aquells que pertanyen a grups vulnerables, como ara els joves o persones amb necessitats especials, ja que son els que pateixen una major estigmatització i exclusió del sector de la població considerat ‘treballador’.

El desenvolupament d’habilitats i competències millorarà el seu nivell i qualitat de vida així com les oportunitats per a ser inclòs a la societat. El projecte Count Me In està adreçat a tractar aquesta problemàtica a través d’uns objectius clars i concrets:

Objectius 

  • Donar suport al desenvolupament d’una oferta d’aprenentatge de qualitat en el camp de l’educació d’adults centrant-se en els resultats i la responsabilitat i autonomia de l’alumne
  • Promoure l’ús de la tecnologia en els processos de participació educativa i civil
  • Proporcionar a totes les parts interessades (estudiants adults, centres educatius, organitzacions civils, responsables de la presa de decisions…) accés a eines d’ensenyament / aprenentatge innovadores a través de la plataforma SMART;
  • Fomentar la cooperació internacional de les organitzacions actives en el camp de l’educació d’adults i la participació civil, centrant-se en la inclusió activa dels joves i les persones amb necessitats especials.

Principals productes del projecte

  • Disseny d’una plataforma SMART, un recurs educatiu obert;
  • Disseny i implementació d’una formació i d’un curs online per a educadors d’adults per tal de millorar les seves competències digitals i professionals;
  • Disseny d’un curs online i organització de programes pilot als països socis dirigits a joves i persones amb necessitats especials per millorar les seves habilitats digitals i alfabetització cívica per poder fer canvis ‘SMART’;
  • Millorar l’atractiu i l’accés a noves trajectòries professionals en el camp de les tecnologies digitals i el desenvolupament comunitari sostenible per als grups desfavorits.

Socis

OpenEurope – www.openeurope.es – Espanya 

Istituto Dei Sordi – http://www.istitutosorditorino.org – Itàlia 

Domspain – www.domspain.es – Espanya

Collegium Balticum – – Polònia

Apeirons – https://www.apeirons.lv – Letònia

Agrra – http://www.agrra.hr/en – Croàcia

Dlearn – http://dlearn.eu – Itàlia

Iliria – http://www.uiliria.org/ui/- Kosovo

Pàgina web

https://countmein.eu/es/nuestros-socios/ 

Xarxes Socials

https://www.facebook.com/countmeineu