Competence+

Un programa d’aprenentatge semipresencial per a desenvolupar competències addicionals a les estrictament professionals

2020-1-DEC02-KA202-007585

Descripció del projecte

Els empleats del sector del transport públic s’enfronten a reptes cada vegada més complexos en el seu treball, com són la innovació tècnica, l’augment del trànsit i aspectes relacionats amb el medi ambient o amb les relacions amb els clients. Aquests aspectes són factors d’estrès, que demostren que els empleats del transport públic necessiten competències addicionals que van més enllà de l’aspecte purament professional.

Per a garantir la sostenibilitat dels resultats del projecte, s’ha format una associació en la qual estan representades diverses empreses de transport públic, així com institucions de formació professional i de formació permanent.

Objectius

Desenvolupar un concepte modular d’aprenentatge semipresencial, que permeti a les institucions de formació professional i formació contínua en l’àmbit del transport públic, augmentar la competència, proporcionar estratègies de comunicació i sensibilitzar als empleats sobre conscienciació mediambiental, resolució de conflictes, valors cívics i maneig de l’estrès.

Resultats del projecte

  • Desenvolupament del marc conceptual.
  • Creació dels materials d’ensenyament.
  • Desenvolupament de la plataforma Competence+ amb elements interactius i audiovisuals i activitats en els camps temàtics pertinents. La plataforma també oferirà la possibilitat d’intercanvi d’experiències i aprenentatge col·laboratiu.
  • La guia per a educadors “Com utilitzar i integrar els mòduls de Competence+ en el meu curs de formació professional o de formació permanent

Socis

Leipziger Aus- und Weiterbildungsbetriebe GmbH, www.lab-bildung.de, Alemanya

WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH, www.wisamar.de, Alemanya

LudusXR I/S, Dinamarca

STANDO LTD, www.standoutedu.com, Xipre

Strætó bs, Islàndia

DOMSPAIN CONSULTING SL, www.domspain.eu, Espanya

REUS MOBILITAT I SERVEIS SA, http://www.reusmobilitat.cat/, Espanya

Xarxes socials

https://www.facebook.com/CompetencePlusEU