CHAT2LEARN

Chatbot per l’educació empresarial digital per a adults

2020-1-CY01-KA204-065974

Descripció del projecte

CHAT2LEARN és un projecte que es centra en l’ús innovador de l’aprenentatge assistit per tecnologia i el chatbot en l’educació d’adults, particularment en la formació per a l’emprenedoria digital. Amb aquest projecte els socis volen donar resposta a les creixents exigències dels alumnes d’avui dia, especialment de les persones econòmicament actives i els emprenedors, que necessiten pràctiques educatives innovadores que creuen experiències d’aprenentatge úniques i a mida.

L’objectiu del projecte és proporcionar, eines, una metodologia i recursos innovadors per a la formació de l’emprenedoria digital, als educadors d’adults, professors, tutors i professionals de la formació, al temps que, s’augmenta la seva conscienciació sobre les possibilitats que ofereixen el chatbot i les eines basades en intel·ligència artificial per millorar el procés educatiu.

Objectius

  • L’objectiu general és promoure l’autoaprenentatge optimitzat per la tecnologia en l’àmbit de l’emprenedoria digital i dotar als educadors d’adults i als professionals de la formació de noves metodologies i eines per a integrar el chatbot en el procés educatiu.
  • Crear oportunitats perquè els educadors d’adults, els formadors, els emprenedors i els alumnes adults combinin la formació online i la pedagogia oberta amb eines innovadores basades en la IA i el chatbot.
  • Millorar les oportunitats d’autoaprenentatge dels alumnes adults en l’àmbit de l’emprenedoria digital mitjançant el desenvolupament d’un programa de formació interdisciplinari basat en el chatbot.
  • Millorar les competències dels educadors d’adults, tant d’educació formal com informal, i dels professionals de la formació mitjançant el desenvolupament d’una metodologia per aprendre a incorporar el chatbot en el procés educatiu i proporcionar-los un manual (ToTTraining of trainers – formació de formadors) sobre com crear i utilitzar continguts educatius de chatbot en la formació empresarial.

Resultats del projecte

  • Recull de bones pràctiques i eines sobre l’aprenentatge assistit per tecnologia i creació d’una biblioteca de recursos sobre el tema.
  • Metodologia sobre com incorporar el chatbot en el procés educatiu i un Manual ToT sobre com crear i utilitzar continguts educatius de chatbot en la formació empresarial.
  • Creació d’un programa de formació interdisciplinari amb 5 lliçons sobre emprenedoria digital.

Socis

University of Cypruswww.ucy.ac.cy Xipre

Nikanorwww.nikanor.bg – Bulgària

DomSpainwww.domspain.esEspanya

Lidi Smart Solutionswww.lidi-smart-solutions.com Holanda

ASSET BASILICATA azienda speciale della Camera di Commercio della Basilicata www.basilicata.camcom.itItàlia

gina web

 www.chat2learn.eu