BLITT

Blended learning Train-the-Trainer

2021-1-SI01-KA220-ADU-000037772

DESCRIPCIÓ

Els educadors d’adults estan aclaparats per les oportunitats que l’era digital ha portat a l’educació. Mancant un enfocament estratègic per a la formació contínua dels educadors d’adults en l’àmbit de l’aprenentatge mixt en diferents països d’Europa,  es veuen obligats a confiar en el seu propi sentit de la iniciativa quan es tracta d’introduir l’aprenentatge mixt (i les pràctiques pedagògiques innovadores amb tecnologies digitals en general) en el seu ensenyament. 


Encara que alguns d’ells poden dominar l’ús d’eines individuals en línia, la majoria no posseeix les habilitats per a convertir els seus cursos existents en cursos d’aprenentatge combinat adequats. Tampoc posseeixen els coneixements suficients per a combinar les activitats en línia i presencials de manera significativa, prestant al mateix temps atenció als diferents factors que determinen el procés d’ensenyament semipresencial, com les necessitats dels alumnes, els objectius i resultats de l’aprenentatge, la comunicació en línia, l’avaluació en línia, etc. A través d’un enfocament pràctic en aquest projecte, els educadors d’adults adquiriran habilitats per a dividir els seus cursos existents (tradicionalment impartits) en cursos mixtos i per a fer els seus cursos més flexibles en termes de temps, lloc i ritme d’ensenyament i aprenentatge.

El projecte BLITT se centra en els educadors d’adults que ajudaran a altres educadors a l’hora d’implementar activitats d’aprenentatge mixt en els seus programes educatius. No obstant això, el propi projecte preveu que els educadors d’adults, en particular, continuïn formant a altres professors i motivin així a un major nombre de professionals, a aplicar l’aprenentatge combinat en les seves activitats, prestant especial atenció als principis pedagògics. Els educadors d’adults també participaran directament en el desenvolupament dels resultats intel·lectuals mitjançant l’elaboració d’estudis de casos, aportant els seus comentaris, participant en esdeveniments conjunts de formació del personal, impartint d’una banda i participant per un altre en tallers de formació.

OBJETIUS:

  • Formar als educadors d’adults perquè es converteixin en professionals de l’aprenentatge mixt i puguin formar i motivar a altres professors per al seu ús.
  • Millorar les competències dels educadors d’adults en matèria d’aprenentatge combinat
  • Augmentar la capacitat de les organitzacions d’educació d’adults en l’oferta d’aprenentatge mixt
  • Millorar l’oferta de formació en el sector de l’educació d’adults en l’àmbit de les metodologies d’ensenyament innovadores mitjançant l’ús de les TIC.

 

RESULTATS DEL PROJECTE:

  • Una col·lecció d’estudis de casos d’aprenentatge mixt. 
  • Curs de formació de formadors

 

SOCIS:

 

PÀGINA WEB

https://blittproject.eu