Meeting WeGet

Els passats 15 i 16 de novembre, vam estar a Paris, a la primera reunió presencial del projecte WE GET. Després d’haver finalitzat amb un petit estudi sobre les competències necessàries per començar un negoci propi, els socis estan desenvolupant un curs onliine on, pas a pas, ens ensenyaran a convertir la nostra idea en […]

Reunió Fight the Fright

Durant els dies 11 i 12 de novembre va tenir lloc a Reus la reunió internacional de socis del projecte Fight the Fright. L´objectiu d´aquest projecte és superar la por de parlar en públic en un idioma estranger a través de tècniques utilitzades en teatre. A la reuNió van participar de forma presencial socis de […]

Fight the fright

Fight The Fright Afrontar la por a parlar en públic 2020-1 -LU01-KA204-063239 Descripció del projecte Segons l’Adult Education Survey hi ha diverses barreres identificades en l’educació, però una de les que crida més l’atenció és que el 80% dels adults que no ha seguit en estudiant o formant-se, no expressa gens d’interès a formar part […]

Fight the Fright mal

Fight The Fright Afrontar la por a parlar en públic 2020-1 -LU01-KA204-063239 Descripció del projecte Segons l’Adult Education Survey hi ha diverses barreres identificades en l’educació, però una de les que crida més l’atenció és que el 80% dels adults que no ha seguit en estudiant o formant-se, no expressa gens d’interès a formar part […]

Going back to the green future

Going back to green future Número de projecte: 2020-1-SI01-KA204-076058 Descripció del projecte El projecte “Going back to green future” aborda directament la qüestió urgent de la mitigació del canvi climàtic. Estem moralment obligats pels tractats internacionals i les polítiques europees a prendre mesures contra el canvi climàtic. I, tot i que hi ha una gran […]

Creative digital transformation

Creative digital transformation Adaptar les activitats culturals, turístiques i educatives locals a un nou entorn virtual mitjançant la digitalització creativa de les ofertes comunitàries Descripció del projecte La pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest que molts sectors no estan preparats per a l’entorn digital. Encara que les tecnologies digitals s’han introduït en les nostres […]

Transfer of innovative solution in the field of social economy

Transferència d’una solució innovadora en l’àmbit de l’economia social de DomSpain a SZOWES-OWES a la regió de Szczecin POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 Descripció del projecte El suport ofert en el marc d’OWES és ampli, tot i així, a causa del fet que la regió de Szczecin inclou 6 districtes (powiats) i els beneficiaris de les activitats estan dispersos […]

Training Course: Using Digital tools & ICT techniques to create inclusive learning environments

Curs de formació: Ús d’eines digitals i tècniques TIC per crear entorns d’aprenentatge inclusius 2020-PT01-KA104-078237 Durada de el curs: 7 dies Objectiu del curs Debatre sobre les característiques dels alumnes i les estratègies d’ensenyament efectives en l’educació inclusiva. Familiaritzar-se amb les tecnologies i experimentar amb les eines TIC que poden utilitzar-se en l’educació d’adults. Debatre […]

Fairly

FAIRLY Educació financera per l’economia legal 2020-1 -LU01-KA204-063239 Descripció La disparitat en els coneixements financers entre els ciutadans europeus representa un gran repte per a la UE. Qualsevol acció comercial, econòmica o social requereix unes competències financeres bàsiques que moltes persones no tenen. Això resulta especialment problemàtic per als adults, ja que aquesta manca de […]

Chat2Learn

CHAT2LEARN Chatbot per l’educació empresarial digital per a adults 2020-1-CY01-KA204-065974 Descripció del projecte CHAT2LEARN és un projecte que es centra en l’ús innovador de l’aprenentatge assistit per tecnologia i el chatbot en l’educació d’adults, particularment en la formació per a l’emprenedoria digital. Amb aquest projecte els socis volen donar resposta a les creixents exigències dels […]