ACTUALITAT

WeGet ofereix eines innovadores i materials de formació per a donar suport a les dones que volen ser empresàries

BEST 2019 EU PROJECT OF EUROPEAN ASSOTIATION OF EDUCATION FOR ADULTS (EAEA)