A.A.C.CESSIBLE CULTURE

PROJECTE Nº: 2020-1-IT02–KA227–SCH–095549

Descripció del projecte

El projecte ‘A.A.C.cessible Culture’ treballa per millorar les estratègies d’AAC existents amb un nou model que ajudi a nens i joves amb dèficit de comunicació, a gaudir i participar del patrimoni cultural i artístic.

El projecte principalment va destinat a estudiants amb NEE (necessitats educatives especials) i les seves famílies. Els professors, els professors de reforç i els educadors, les institucions culturals i operadors i educadors culturals.

Ja que la comunicació és un procés recíproc que requereix com a mínim dues persones, les intervencions d’AAC es dirigeixen no només a alumnes amb grans dificultats de comunicació, sinó també als seus interlocutors fonamentals: companys de classe i professors, educadors i familiars.

Objectius

   • Que les obres culturals i artístiques siguin accessibles per a tots
   • Implementar els models d’ACC en el sector dels museus
   • Millorar les competències professionals.

 

Productes intel·lectuals

L’equip del projecte pretén construir un model d’AAC expressament dedicat a permetre l’ús del patrimoni cultural i artístic, inclús als alumnes amb dèficit de comunicació, per a afavorir el seu desenvolupament i autonomia i potenciar la dimensió emocional, relacional i cultural que l’art i la cultura, en general proporcionen.

   • Eines AAC: La creació de codis i eines de comunicació originals en AAC ajudaran a comunicar i ensenyar el patrimoni cultural en qualsevol forma artística o museística.
   • Manual per a professors. Aquest manual és una guia operativa per a organitzar la participació dels alumnes amb NEE (necessitats educatives especials) en les activitats i millorar els seus resultats en els itineraris educatius. Existeixen itineraris culturals presencials i virtuals, digitalitzats per a garantir el seu ús inclús a distància.
   • Directrius pel sector cultural: Aquestes directrius són un perfil de competències innovador per a facilitar la participació de les persones amb NEE. Es tracta d’una eina de referència per introduir el sistema d’AAC i posar en pràctica rutes de visita estàndard.

 

Socis

   • SOLIDARIETÀ E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S http://www.solidarietaelavoro.it/ – Itàlia
   • COMPLEXUL MUZEAL NATIONAL MOLDOVA IASI – Rumania
   • UOVONERO – http://www.uovonero.com/ – Itàlia
   • PLATON M.E.P.E – http://www.platon.edu.gr – Grècia
   • DOMSPAIN – https://domspain.es/ – Espanya
   • SZCZECINSKA SZKOLA WYZSZA COLLEGIUM BALTICUM – Polonia
   • APEL – ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO LIVRE – http://www.escola-apel.com/ – Portugal

 

Pàgina web

www.aaccproject.eu

Xarxes socials 

https://www.facebook.com/aaccprojecteu