4 Elements in Arts

Quatre Elements a les arts

2020 – 1 – LU – KA204 – 0632239

DESCRIPCIÓ

El Projecte dels QUATRE ELEMENTS EN ART augmentarà la consciència i l’apreciació del potencial del pensament creatiu, de l’art i de la creativitat per  combatre l’exclusió de les persones amb necessitats especials que participen en l’aprenentatge continu i dotarà als educadors d’adults de les eines y tècniques que necessiten per aplicar noves pràctiques i enfocaments pedagògics amb els seus alumnes.

L’associació es compromet a desenvolupar un projecte que capaciti als educadors que treballen amb estudiants adults per dotar als seus alumnes de les aptituds i competències necessàries en el mercat laboral actual de la UE, en particular les lingüístiques i digitals. Això s’aconseguirà fent que l’art sigui més accessible a tots els ciutadans de la UE i permetent als educadors interpretar-lo i utilitzar-lo com a font per millorar les seves habilitats lingüístiques, digitals i interculturals i el pensament creatiu dels seus alumnes.

 

OBJECTIUS

 • Familiaritzar als estudiants adults amb el patrimoni cultural nacional i Europeu i fer que busquin arrels culturals europees comuns. 
 • Que els alumnes adults comprenguin que Europa és cultura.
 • Ensenyar als alumnes el valor de l’aprenentatge intercultural i de la cultura para la convivència en Europa.
 • Contribuir al desenvolupament de l’alfabetització visual en l’educació d’adults i a l’educació d’alumnes amb necessitats i capacitats especials.
 • Familiaritzar els alumnes amb la naturalesa i el llenguatge visual dels quatre elements.
 • Familiaritzar els alumnes amb mites, llegendes i històries associades amb els quatre elements i com es reflecteixen en les arts visuals.
 • Ajudar els alumnes a adquirir els hàbits d’artistes que són creatius i curiosos.
 • Ensenyar els alumnes creativitat i a desenvolupar l’habilitat de fer preguntes i establir connexions.
 • Aplicar les competències de les ITC i ensenyar valors crítics.

 

RESULTATS DEL PROJECTE

 • Desenvolupament de (a) una eina interactiva amb una col·lecció de peces d’art relacionades amb els quatre elements (terra, aigual aire i foc) en diferents països de la EU i (b) els seus antecedents conceptuals amb una perspectiva d’inclusió social.
 • Elaboració d’un Llibre Digital amb peces d’art de la UE relacionades amb els quatre elements amb (a) directrius per ensenyar i (b) programes d’estudi per fer servir en contextos d’ensenyança de llengües estrangeres.
 • Creació d’un equip d’eines per educadors d’adults incloent una base de dades de recursos i recomanacions metodològiques. Desenvolupament de vídeos en Llenguatge de Signes.

 

GRUPS DESTINATARIS

 • Educadors d’adults com ara treballadors socials, professors, tutors, professors d’Universitat (especialment que treballin amb alumnes adults amb necessitats especials).
 • Alumnes adults especialment aquells amb necessitats especials: alumnes grans, alumnes sords, alumnes amb dificultat d’aprenentatge, com dislèxia.

 

SOCIS